Strona główna  E-mail  Soon  
   
Realizacje projektowe i montażowe 2018-1993 +

Fotorealizacje +

Zobacz galerię Zobacz galerię
 Modernizacja kotłowni

Zobacz galerię Zobacz galerię
 Dostawa ciepła do budynków TBS Zesławice

Zobacz galerię Zobacz galerię
 Montaż wymienników i instalacji C.O. dla EC Kraków SA

Zobacz galerię Zobacz galerię
 Wykonanie kotłowni gazowej dla Hotelu Kraków ul. Sandomierska 6 na zlecenie Zakładu
 Instalacyjno-Bodowlanego

Wykaz realizacji 2020-1993 +

2020 +


1. Wykonanie instalacji AKPiA opartej na swobodnie programowanych sterownikach firmy SAIA Burgess zarządzającej pracą kotłowni ul. Poniatowskiego 17 oraz umożliwiającej automatyczne sterowanie pracą kotłowni. Wykonana przez nas automatyka umożliwia zdalną kontrolę nad pracą kotłowni jak również analizę historii jej pracy oraz wysyłanie komunikatów alarmowych.

2. Wymiana atmosferycznych kotłów gazowych na nowoczesne kotły kondensacyjne w kotłowni w budynku ul. Poniatowskiego 17 w Rabce Zdroju. - w trakcie realizacji

3. Remont przyłącza sieci ciepłowniczej od budynku mieszkalnego ul. Poniatowskiego 26 do kotłowni w budynku ul. Poniatowskiego 17 w Rabce Zdroju.

2019 +

1. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na pracami rozbudowy kotłowni gazowej oraz pracami budowlano-instalacyjnymi cwu w budynkum mieszkalnym wielorodzinnym ul. Objazdowa 22.

2. Poprawa efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych będących w zasobach Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju.

3. Nadzór autorski nad pracami „Modernizacja kotłowni Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu”

4. Wykonanie modernizacji kotłowni w budynku mieszkalnym ul. Poniatowskiego 17 w Rabce Zdroju, wykonanie i modernizacja układu pompowego kotłowni w bud. mieszkalnym ul. Poniatowskiego 17 w Rabce-Zdroju.

5.Wymiana sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Poniatowskiego 26 i 28 w Rabce Zdroju

2018 +

1. Dalszy ciąg remontu osiedlowej kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej zasilającej kotłownię gazową c.o. w budynku Rabka Zdrój ul. Orkana 18A, wraz z węzłami cieplnymi w budynkach ul. Orkana 18A, B, C, D, E, F, G, H mającego na celu poprawę gospodarki cieplnej zespołu 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zasilanych w ciepło z kotłowni osiedlowej ul. Orkana - na zlecenie Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorko-Własnościowej w Rabce-Zdroju ul. Słoneczna 10

2017 +

1. Opracowanie dokumentacji p.n. „Wykonanie inwentaryzacji sieci ciepłowniczej dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie ul. Prądnicka 80” na zlecenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie ul. Prądnicka 80.
2. Opracowanie projektu przebudowy sieci centralnego ogrzewania na ul. Weissa w Kalwarii Zebrzydowskiej na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej, Wadowice ul. Kopernika 10.

Prace montażowe:

1. Montaż układu odprowadzenia spalin w Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Staniątki na zlecenie Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Warszawa, ul. Annopol 20
2. Wykonanie kotłowni gazowej w Wadowicach ul. Młyńska 66 dla Zakładu Przemysłu Cukierniczego Skawa na zlecenie CEW Sp. z o.o. Sp. K Sosnowiec ul. R.Dmowskiego 33.
3. Remont osiedlowej kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej zasilającej kotłownię gazową c.o. w budynku Rabka Zdrój ul. Orkana 18A, wraz z węzłami cieplnymi w budynkach ul. Orkana 18A, B, C, D, E, F, G, H mającego na celu poprawę gospodarki cieplnej zespołu 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zasilanych w ciepło z kotłowni osiedlowej ul. Orkana - na zlecenie Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorko-Własnościowej w Rabce-Zdroju ul. Słoneczna 10

2016 +

Prace projektowe:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej węzłów cieplnych dla budynków przy ul. Reduta i Kwartowa w Krakowie(projekt wykonawczy części technologicznej oraz instalacji elektrycznej i AKPiA)wraz z przedmiarami robót na zlecenie EDF.
2. Opracowanie analizy bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło Szpitala im.Jan Pawła II oraz Szpitala im. Narutowicza w oparciu o miejską sieć ciepłowniczą, ze wskazaniem źródła / źródeł awaryjnego zasilania w przypadku awarii sieci ciepłowniczej na zlecenie MPEC Kraków.
3. Opracowanie instrukcji kotłowni gazowej dla Coca Cola Niepołomice, Staniątki 613 - na zlecenie Coca Cola HBC Niepołomice - w trakcie realizacji.
4. Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji „Modernizacja kotłowni Szpitala pOwiatowego w Oświęcimiu” na zlecenie ZOZ Oświęcim.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Węzeł zmieszania pompowego dla Pawilonu Głównego ZOZ w Oświęcimiu” na zlecenie ZOZ Oświęcim.

Prace montażowe:

1. Wykonanie układu stabilizacji ciśnienia w kotłowni CCHBC Niepołomice ul. Staniątki 613 -na zlecenie Coca Cola HBC Niepołomice.
2. Rozbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 położonego na działce nr ew.10180/11 w Suchej Beskidzkiej polegającą na budowie kotłowni gazowej poprzez rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego i jej podłączenie do istniejących instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, oraz wykonanie instalacji c.o.” na zlecenie WM blok nr 4 ul. Szpitalna Sucha Beskidzka.
3. Wykonanie kotłowni gazowej, instalacji c.o.i c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Blok nr 4 os. Beskidzkie, Sucha Beskidzka na zlecenie WM blok nr 4 os.Beskidzkie Sucha Beskidzka.
4. Wykonanie kotłowni gazowej i instalacji solarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Kalwaria Zebrzydowska blok nr 1 na zlecenie SAMIN.
5. Wykonanie kotłowni gazowej i instalacji solarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Kalwaria Zebrzydowska blok nr 2 na zlecenie SAMIN w trakcie realizacji.
6. Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. i cwu w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej bloku nr 12 os. Beskidzkie w Suchej Beskidzkiej na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej Blok nr 12 os. Beskidzkie, Sucha Beskidzka.
7. Modernizacja automatyki w kotłowni gazowej znajdującej się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym blok nr 31 ul. Na Polach, Kraków na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Na Polach.

2015 +

Prace projektowe:

1. Projekt modernizacji kotłowni gazowej wodnej w Zakładzie Produkcyjnym Coca-Coli, 32-004 Staniątki - na zlecenie Coca Coca HBC Niepołomice.
2. Inwentaryzacja i projekt regulacji instalacji wewnętrznej - Zakład Produkcyjny Coca-Cola 32-004 Staniątki na zlecenie Coca Coca HBC Niepołomice.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulic Kwartowa i Marchołta w Krakowie na zlecenie EDF Polska SA - w trakcie realizacji.
4. Opracowanie analizy możliwości rozszerzenia dostawy ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej dla celów wentylacji i klimatyzacji z wykorzystaniem istniejących i planowanych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych do obiektów Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 Kraków wraz z przewidywana wycena na zlecenie MPEC Kraków.

Prace montażowe:

1. Wykonanie przebudowy kotłowni olejowej na gazową w bloku mieszkalnym wielorodzinnym nr 31 przy ul. Na Polach w Krakowie wraz z dostosowaniem instalacji istniejącej do nowych kotłów na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej Na Polach 25, Kraków.
2. Wymiana rur w węźle cieplnym oraz dostawa i montaż licznika ciepła, zaworów klapowych, filtra, zaworu zasilającego, powrotnego wraz z głowicą w budynku mieszkalnym wielorodzinnym blok nr 7 os. 1000 lecia Maków Podhalański na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej blok nr 7.
3. Wymiana rur w węźle cieplnym oraz dostawa i montaż licznika ciepła, zaworów klapowych, filtra w budynku mieszkalnym wielorodzinnym blok nr 2 os.1000 lecia Maków Podhalański. na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej blok nr 2.
4. Wymiana zaworów termostatycznych powrotnych zasilających oraz głowic -budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szpitalna 8, Sucha Beskidzka na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej Wielobudynkowej.
5. Wykonanie kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.wu. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Beskidzkie 9 Sucha Beskidzka na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej BESKID.
6. Wykonanie technologii kotłowni gazowej kondensacyjnej, instalacji c.w.u i c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 8 os. Beskidzkie, Sucha Beskidzka - na zlecenie SM BESKID.

2014 +

Prace projektowe:

1. Ekspertyza stanu istniejącego systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku firmy Autodesk zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Odlewniczej 68. na zlecenie Dalkia Energy & Technical Services Sp. Z o.o.
2. Wykonanie projektu budowlanego kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u dla budynku mieszkalnego os Beskidzkie 3 , Sucha Beskidzka na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej Blok nr 3 Sucha Beskidzka.
3. Opracowanie analizy możliwości dostawy energii cieplnej z m.s.c dla celów wentylacji i klimatyzacji oraz możliwości wyłączenia z eksploatacji kotłowni parowej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na zlecenie MPEC Kraków SA.

Prace montażowe:

1. Wykonanie rozdzielaczy instal. C.o. wraz z 3 układami pomiarowymi i podłączeniem instal. c.o. części administracyjno-usługowej Hali nr1. do istniejącego węzła cieplnego Kraków ul.Bazarowa 1 na zlecenie firmy Transportowej Pawlak.
2. Wykonanie kotłowni gazowych C.O. i C.W.U. w budynkach nr 8, 8a 8b ul. Szpitalna w Suchej Beskidzkiej na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej Wielobudynkowej Sucha Beskidzka.
3. Wykonanie kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u w budynku mieszkalnego os Beskidzkie 3 , Sucha Beskidzka na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej Blok nr 3 Sucha Beskidzka.
4. Dostawa i montaż kotła Hoval Uno-3 125kW z Top Tronic i palnikiem Weishaupt typ WL20/2CZ, w budynku mieszkalnym ul. Jana Wiktora 14 w Szczawnicy na zlecenie SM POŁONINY.
5. Wykonanie kotłowni gazowych c.o. i c.w.u. w budynkach nr 8, 8a i 8b ul. Szpitalna, Sucha Beskidzka, na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej Wielobudynkowej.
6. Wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem grzejników, oraz montaż kotła kondensacyjnego gazowego w budynku mieszkalnym przy ul. Leona Ślósarczyka 35 w Krakowie na zlecenie firmy SAMIN.
7. Wymiana pomp, montaż przemiennika czestotliwości oraz uruchomienie kotłowni osiedlowej znajdującej się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Tysiąclecia 16, Maków Podhalański. - na zlecenie SM BESKID.
8. Wykonanie częściowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os.Beskidzkie 11, Sucha Beskidzka stanowiącym własność Zamawiającego na zlecenie SM BESKID.
9. Stacja transferu ciepła Transtherm GIRO Plus (9-16) do Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Skoczów.
10. Wykonanie kotłowni gazowej na cele centralnego ogrzewania na kotłach gazowych Ultra Gas (450) firmy Hoval wraz z osprzętem Pałac Stadnickich w Nawojowej -na zlecenie THERMALEO.

2013 +

Prace montażowe:

1. Wykonanie kotłowni olejowej o mocy 342 kW w obiekcie ZPC SKAWA SA Wadowice ul. Młyńska 68a na zlecenie ZPC SKAWA SA.
2. Wyk.zmieszania pompowego oraz montaż automatyki w budynkach dydaktyczno-oświatowych miasta Sosnowiec na zlecenie SIEMENS Sp. z o.o.
3. Rozbudowa wewnętrznej instalacji c.o. niskich parametrów z budynku nr 12 do budynku gospodarczego na dziale nr 370 obr.22 Śródmieście przy ul. Naczelnej w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków.
4. Montaż wentylacji w lokalach przy ul. Przemysłowej 4/470 oraz 4/471 przeznaczonych na prowadzenie restauracji "Ogród Kulinarny"Kraków, ul. Przemysłowa na zlecenie firmy „Ogród Kulinarny”.

2012 +

Prace montażowe:

1.Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania od węzła cieplnego do zaworów odcinających na poszczególne mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Hoffmanowa 6a Kraków na zlecenie ESCO Kraków.
2. Dostawa, montaż i uruchomienie 1kpl. urządzenia filtrowetylacyjnego UFO-4-M/N-2/R z falownikiem oraz 3kpl ramienia ssącego ERGO-L/Z-4-R dla hali Konstrukcji Stalowych Mostostal Kraków SA, ul. Blokowa 3 na zlecenie Mostostal Kraków.
3. Remont węzła pompowego w kotłowni gazowej budynku mieszkalnego Kraków ul. Warszauera 11 na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Prasy Radia i Telewizji.
4. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur TeceFlex - w budynku mieszkalnym ul. Hoffmanowej 6A, Kraków na zlecenie ESCO Kraków.
5. Wykonanie instalacji technologicznej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Wadowicach działka nr 2104/34 na zlecenie SAMIN.
6. Adaptacja pom.na kotł.gazową wraz technologią kotłowni i instalacją elektryczną, oraz wyk.instalacji c.o. na klatkach i instalacji c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, blok nr 10, os.Beskidzkie, Sucha Beskidzka na zlecenie WM Blok nr 10 Sucha Beskidzka.
7. Wykonanie węzła cieplnego na cele c.o., przygotowania c.w.u. i zasilania centrali wentylacyjnej w obiekcie Nawigator w Szczawnicy - zgodnie z umową 2/11/2012/TH z dn. 05-11-2012r na zlecenie THERMALEO Szczawnica.

2011 +

Prace projektowe:

1. Opracowanie wstępnej koncepcji zaopatrzenia obiektów Zamawiającego w ciepło, ciepła wodę użytkową i parę na zlecenie SP ZOZ im. St. Żeromskiego w Krakowie.
2. Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji instalacji c.o. w Budynku ProdukcyjnoMagazynowym zasilanej z węzła wymiennikowego para –woda i układu wentylacji nawiewnej wraz z sporządzeniem bilansu cieplnego na podstawie mocy zainstalowanych odbiorników ciepła na zlecenie FWGiTSz FAGUMIT.
3. Wykonanie dokumentacji zastępczej miejskiej sieci cieplnej wysokoparametrowej na terenie Makowa Mazowieckiego na zlecenie JUMA.
4. Opracowanie projektu wentylacji dla Oddziału Noworodków w SPZOZ im. St. Żeromskiego Kraków os. Na Skarpie na zlecenie PHU AR-BUD

Prace montażowe

1. Opracowanie dokumentacji i wykonanie kotłowni gazowej oraz montaż kolektorów słonecznych dla budynku wielorodzinnego ul. Weissa Kalwaria Zebrzydowska na zlecenie PPUH Akces.
2. Montaż liczników ciepła i wody na terenie szkół znajdujących się w Gminie Radzionków.
3. Dostawa i montaż urządzeń w kotłowni budynku mieszkalnego Kalwaria Zebrzydowska ul. 11 Listopada 11 na zlecenie SAMIN. 4. Montaż węzła wymiennikowego w budynku ul. Polna 1, Maków Mazowiecki na zlecenie Juma Sp. z o.o. 5. Wymiana kotłów gazowych dla potrzeb c.o.dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Grota Roweckiego 11 na zlecenie SM Ruczaj w Krakowie.

2010 +

Prace projektowe:

1. Opracowanie koncepcji modernizacji ciepłowni przy ul. Wolności w Proszowicach na zlecenie POE ESCO Kraków.
2. Analiza możliwości zaopatrzenia w ciepło dla SM Wspólnota w Skoczowie.
3. Opracowanie dokumentacji „Strategia rozwoju zaopatrzenia w energię cieplną miasta Skoczów na lata 2011 do 2014 w części dot. obliczeń hydraulicznych i cieplnych sieci ciepłowniczej MPEC Ciepło w Skoczowie wraz z wytycznymi / wskazaniami wynikającymi z wyników obliczeń na zlecenie DIIP St. Skrzypcza.

Prace montażowe

1. Termomodernizacja kotłowni, węzłów cieplnych i instalacji c.o. na terenie szkół znajdujących się w Gminie Radzionków na zlecenie SIEMENS Sp. z o.o.
2. Dostawa i montaż węzła parowego dla Szpitala Powiatowego w Bochni na zlecenie WASKO SA.
3. Modernizacja węzła wymiennikowego dla potrzeb c.o. i wentylacji w budynku FAGUMIT Sp. z o.o. WOLBROM ul. 1 Maja 100 na zlecenie FAGUMIT.
4. Zmiana systemu przygotowania c.w.u. poprzez likwidacje piecyków gazowych i podłączenie do sieci MPEC przez węzeł dwufunkcyjny w budynkach mieszkalnych przy ul. Palacha 7,9 w Krakowie na zlecenie POE ESCO Kraków.
5. Wymiana instalacji odprowadzenia kondensatu z węzła para-woda w SP ZOZ im. St. Żeromskiego w Krakowie na zlecenie Szpitala.
6. Wykonanie kotłowni gazowej oraz montaż kolektorów słonecznych dla budynku wielorodzinnego ul. 11 Listopada Kalwaria Zebrzydowska na zlecenie PPUH Akces.

2009 +

Prace projektowe:

1. „Opracowanie koncepcji sieci ciepłowniczej na terenie miasta Maków Mazowiecki na zlecenie Miasta Maków Mazowiecki.
2. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zad. Termomodernizacja z monitoringiem systemów grzewczych Miejskiego Gimnazjum Nr 4 w Piekarach Śląskich na zlecenie U.M. Piekary Śląskie.
3. Opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni osiedlowej w Glinojecku.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na węzeł dwufunkcyjny 250 kW c.o. i 140 kW c.w.u na zlecenie PPUH AKCES

Prace montażowe

1. Wykonanie adaptacji pomieszczenia na kotłownię w budynku mieszkalnym ul. Ul. Felińskiego 37 w Krakowie na zlecenie WM ul. Felińskiego 37, Kraków.
2. Wykonanie węzła c.o. i wentylacji w ramach zad. Adaptacja zwolnionego budynku ZRE -EC Kraków ul. Ciepłownicza 1, na zlecenie Begamex s.c Kraków.
3. Wymiana systemu sterowania central wentylacyjnych I i II etapu Bloku OperacyjnoChirurgicznego w SPZOZ im St. Żeromskiego na zlecenie SPZOZ im.St. Żeromskiego os. Na Skarpie Kraków.
4. Wykonanie poziomów c.o. w budynku mieszkalnym ul. Jaremy 1-15 Kraków na zlecenie POE ESCO Sp. z o.o. Kraków.
5. Wykonanie i montaż węzła wymiennikowego c.w.u. z zasobnikiem do przygotowania cwu w hali PPU Warno na zlecenie PPU Warno.
6. Wykonanie poziomów c.w.u.. w budynku mieszkalnym ul. Jaremy 1-15 Kraków na zlecenie POE ESCO Sp. z o.o. Kraków.
7. Wykonanie przyłącza stacji dozującej w pomieszczeniu węzła cieplnego w W.S Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika ul. Strzelecka 2 w Krakowie na zlecenie W.S Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika.
8. Modernizacja kotłowni osiedlowej 4 MW w Glinojecku na zlecenie SIEMENS Sp. z o.o. Warszawa.
9. Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w sklepie TCHIBO CH Bonarka Kraków na zlecenie Real Construct.
10.Wykonanie i montaż węzła wymiennikowego dwufunkcyjnego oraz dostawa i montaż kolektorów słonecznych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Kopernika 10 Wadowice na zlecenie PPUH AKCES.

2008 +

Prace projektowe:

1. „Analiza techniczno –ekonomiczna przedsięwzięcia polegającego na instalacji na terenie Elektrociepłowni KRAKÓW SA źródła ciepła opalanego gazem ziemnym dla dostarczenia energii cieplnej do miejskiej sieci ciepłowniczej w okresie letnim” na zlecenie Elektrociepłowni Kraków SA Kraków ul. Ciepłownicza

Prace montażowe

1. Wykonanie układu stabilizacji ciśnienia oraz zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Krakowie
2. Wykonanie instalacji sanitarnych wentylacji i klimatyzacji w sklepie TCHIBO – Centrum Handlowym Pestka Poznań na zlecenie Techno-Mont.
3. Przełożenie nagrzewnic w SELGROS na zlecenie SELGROS Kraków
4. Wykonanie układu stabilizacji ciśnień para-woda w SPZOZ im. ST. Żeromskiego Kraków na zlecenie SPZOZ im. ST. Żeromskiego, os. Na Skarpie, Kraków.
5. Dostawa montaż klimatyzatora w pomieszczeniu Tomografu Komputerowego SPZOZ im. St. Żeromskiego na zlecenie SPZOZ im. ST. Żeromskiego os. Na Skarpie.
6. Adaptacja pomieszczenia wymiennikowni dostawa i montaż węzła oraz przyłącz do sieci ciepłowniczej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie na zlecenie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika ul. Strzelecka 2, Kraków.
7. Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w sklepie Tchibo CH Alfa Białystok na zlecenie Real Construct.
8. Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w sklepie Tchibo Płock na zlecenie Real Construct.
9. Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w sklepie Tchibo Galeria Sfera Bielsko Biała na zlecenie Real-Construct.
10.Wykonanie instalacji wod-kan i kanalizacji w sklepie Halfords w CHU Helical Wrocław na zlecenie Real-Construct.
11. Wykonanie instalacji wod-kan i kanalizacji w CH M1 Pestka Marki Warszawa na zlecenie Real-Construct.
12.Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w sklepie Tchibo CH Reduta Warszawa na zlecenie Real-Construct.
13.Wykonanie instalacji sanitarnych w budynkach mieszkalnych ul. Orła w Krakowie na zlecenie Real-Construction.
14.Wykonanie węzła zmieszania pompowego ul. Gustawa Morcinka 23 AB na zlecenie SM CERAMIK os. Zesławice w Krakowie

2007 +

Prace projektowe:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącze c.o. do budynku wapna, projekt ykonawczy instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym dla budynku wapna i pomieszczenia pod akcelerator nr 5 i 6 oraz projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i AKPiA w pomieszczeniu pod akcelatorem nr 5 i 6 na zlecenie EC Łęg Kraków.
2. Opracowanie inwentaryzacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z określeniem potrzeb cieplnych w obiekcie będącym w zarządzie Pogotowia Opiekuńczego w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116

Prace montażowe

1. Wykonanie instalacji wentylacji-klimatyzacji oraz wod-kan w Centrum Handlowym CC Silesia Katowice na zlecenie Real-Construct.
2. Wykonanie instalacji wod-kan w M1 Kraków Sklep TCHIBO na zlecenie Real-Construct
3. Wykonanie podłączenia wymienników, rurociągów z agregatami wody lodowej, wykonanie instalacji w maszynowni chłodu w Centrum Handlowym PLAZA Rybnik na zlecenie SOUSA PEDRO POLSKA Warszawa.
4. Wykonanie instalacji wod-kan w Sklep TCHIBO w CH Klif ul. Okopowa w Warszawie na zlecenie Real-Construct
5. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w obiektach stacji uzdatniania wody obiegu chłodzącego dla EC Łęg Kraków ul. Ciepłownicza 1.
6. Remont instalacji sanitarnych wod-kan, c.o. ciepła technologicznego, przyłącza kanalizacji deszczowej, gazu w NZOZ Barbarka w Świnoujściu na zlecenie Real Construct.
7. Wykonanie instancji wod-kan, wentylacji i klimatyzacji w Centrum Handlowym FACTORY URSUS Warszawa sklep Tchibo na zlecenie Real Construct.
8. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w Centrum Handlowym Galeria Pomorska Bydgoszcz – sklep Tchibo na zlecenie Techno_Mont.
9. Wykonanie instalacji wentylacji oraz wod-kan w Centrum Handlowym FERIO sklep Tchibo w Legnicy na zlecenie Techno-Mont.
10. Wykonanie instalacji sanitarnej oraz wentylacji w Centrum Handlowym FASHION HOUSE Piaseczno k/Warszawy sklep Tchibo na zlecenie Techno-Mont.
11. Wykonanie instalacji sanitarnych i klimatyzacji w sklepie TCHIBO – Centrum Handlowym ALFA Gdańsk na zlecenie Techno-Mont.
12. Wykonanie zmieszania pompowego i węzła wymiennikowego c.w.u dla budynku mieszkalnego 19 i 21 os. Zesławice ul. Gustawa Morcinka Kraków.
13. Modernizacja kotłowni o mocy 700 KW w Pogotowiu Opiekuńczym ul. Górka Narodowa 116– wykonanie robót instalacyjnych, budowlanych, dostawa montaż kotła, podłączenie do istniejącej sieci c.o. i cwu - na zlecenie Pogotowia Opiekuńczego.
14. Wykonanie nowych instalacji podłączeń nagrzewnic w centralach nawiewu Tomografu Komputerowego i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na zlecenie NZOZ Szpital im. ST. Żeromskiego w Krakowie.

2006 +

Prace projektowe:

1. Opracowanie analiz zużycia energii cieplnej dla przedszkola na zlecenie przedszkola Kraków
2. Opracowanie dokumentacji modernizacji węzła cieplnego dla zakładu INPOL-KRAK Kraków na zlecenie PRZ w Krakowie
3. Opracowanie dokumentacji technicznej rurociągu pary - zasilanie Stacji Uzdatniania Wody na zlecenie EC Kraków SA.

Prace montażowe:

1. Aranżacja powierzchni biurowej w budynku IBC Warszawa Al. Armii Ludowej 14 - I piętro na zlecenie Nafto-Construct
2. Wykonanie kotłowni gazowej dla Hotelu Kraków ul. Sandomierska 6 na zlecenie Zakładu Instalacyjno-Bodowlanego
3. Wykonanie zestawu hydroforowego Laguna 2VL 4/11 na zlecenie ZIM INSTALBUD.
4. Wykonanie chłodzenia szaf sterowniczych dla URSA Polska na zlecenie URSA Polska Dąbrowa Górnicza
5. Wykonanie remontu kapitalnego instalacji c.o. wraz z wykonaniem wymiennikowi c.o. Zespołu budynków magazynu głównego na zlecenie EC Kraków SA
6. Wykonanie wymiennikowi c.o. Portierni Głównej i pomieszczenia Ochrony Zakładu na zlecenie EC Kraków SA
7. Wykonanie instalacji sanitarnych w obiekcie ECE Galeria Krakowska ul. Pawia 5 – Sklep Tchibo, Pijalnia Czekolady WEDEL, Pralnia 5aSec na zlecenie Real-Construct
8. Wykonanie instalacji wentylacji - klimatyzacji w obiekcie Bank BGŻ ul. Handlowa Żywiec na zlecenie Real-Construct
9. Wykonanie i uruchomienie kotłowni węglowej osiedlowej o mocy 4 000 kW ze składem opału w Makowie Mazowieckim na zlecenie SIEMENS Sp. z o.o. BULIDING TECHNOLOGIES Warszawa

2005 +

Prace projektowe:

1. Wykonanie projektu budowlanego obejmującego dobór urządzeń oraz schemat technologiczny węzła wymiennikowego para - woda na potrzeby wentylacji na terenie szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego na zlecenie Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.
2. Wykonanie projektów węzła zmieszania pompowego i regulacji instalacji wewnętrznej budynku magazynu, warsztatów, oraz budynku biurowego na zlecenie PRZ w Krakowie.
3. Opracowanie analiz zużycia energii cieplnej dla obiektów ZEO Kraków-Wschód na zlecenie ZEO ul. Fatimska 8, Kraków.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej dla budynku warsztatów ul. Isep 1 w Krakowie na zlecenie ZRE w Krakowie, ul. Wadowicka 14

Prace montażowe:

1. Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, wody tryskaczowej i p.poż. w budynkach IBC w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14 na zlecenie Real Construct - serwis i konserwacja instalacji wentylacji.
2. Wykonania robót związanych z podziałem po sklepie w CH Rondo Bydgoszcz ul. Kruszwicka 1 i CH 3 Stawy Katowice ul. Pułaskiego 60 instalacji wentylacji i klimatyzacji, wody tryskaczowej i p.poż w budynkach WFC w Warszawie na zlecenie Real-Construct. - obecnie serwis i konserwacja instalacji
3. Wykonanie robót dla pralni "5 a Sec" w Galerii Kazimierz w Krakowie na zlecenie Real-Construct.
4. Wykonanie robot związanych z podziałem lokalu po sklepie w CH Ster w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 67, wentylacji i klimatyzacji, sprężonego powietrza, instalacji tryskaczowej na zlecenie Real-Construct.
5. Wykonanie zestawów hydroforowych dla budynków os Na Wzgórzach 28 i 30.
6. Wykonanie robót instalacyjno-budowlanych w banku MILLENIUM w Zabrzu na zlecenie Real-Construct
7. Budowa kotłowni na biomasę i dostawa energii cieplnej dla budynków mieszkalnych będących własnołcią TBS KRAK-SYSTEM, oraz SM Ceramik.
8. Przeniesienie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych PTC ERA w Rzeszowie na zlecenie Real-Construct
9. Wykonanie instalacji tryskaczowej, wod-kan i wentylacji i tryskaczowej dla lokalu w CH TULIPAN ul. Piłsudskiego ŁódĽ na zlecenie Real-Construct.
10. Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynku JUWENES w Warszawie na zlecenie Real Construct
11. Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku IBC Warszawa przy ul. Armii Ludowej 14 dla firmy AVON na zlecenie Real-Construct
12. Wykonanie węzła kompaktowego dla obiektu hotelu z zapleczem przyrodoleczniczym „Malinowy Zdrój w Solcu Zdrój na zlecenie NOWATOR Klima BUD
13. Wykonanie instalacji elektrycznej 400V i 230V, oświetlenie i oświetlenie awaryjne, instalacja p.poż., odgromowa dla budynku warsztatów ul. Isep 1 w Krakowie na zlecenie ZRE ul. Wadowicka 14, Kraków.
14. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do klimatyzacji (układ wody lodowej) dla potrzeb Bloku Operacyjno-Chirurgicznego SP ZOZ im. ST. Żeromskiego w Krakowie na zlecenie SP ZOZ im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.
15. Regulacja i modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym os. Na Wzgórzach 29 Kraków.
16. Wykonanie instalacji przyłączeniowej ciepłej i zimnej wody oraz instalacji c.o. do budynków mieszkalnych nr 7,8 i 9 Kraków na zlecenie PW HETMAN

2004 +

Prace projektowe:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wentylacji i technologii kotłowni dla Szkoły Podstawowej w Czerwiennym na zlecenie firmy Perbo-Projekt.
2. Wykonanie dokumentacji technicznej "Analiza możliwości obniżenia kosztów ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej nr 155 os. II Pułku Lotniczego 21 na zlecenie ZEO "Kraków-Wschód".
3. Wykonanie dokumentacji technicznej "Analiza możliwości obniżenia kosztów ogrzewania budynku ZSO "Kraków-Wschód" ul. Fatimska 8 na zlecenie ZEO "Kraków-Wschód".
4. Opracowanie dokumentacji określającej bilans cieplny obiektu przy ul. Wyki 3 w Krakowie

Prace montażowe:

1. Wykonanie kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym N-2 Kraków os. Górka Narodowa.
2. Dostawa montaż i uruchomienie zestawów hydroforowych ul. Francesco Nullo 16, 18 i 20 w Krakowie
3. Wykonanie instalacji rozprowadzenia wody technologicznej w budynku Wiśniowy BUSSINES PARK Warszawa ul. Mińska na zlecenie COOL-SERVICE.
4. Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, oraz modernizacja układu sterowania wentylacji i klimatyzacji w budynkach biurowych firmy TETRA PAK dla Wiśniowy BUSSINES PARK Warszawa ul. Mińska na zlecenie REAL CONSTRUCT kontakt p. Mirosław Dynek
5. Modernizacja kotłowni w Myślenicach budynek mieszkalny nr 17 na zlecenie WM "Trójka" Myślenice os. 1000-lecia.
6. Dostawa montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego os. Albertyńskie 28 w Krakowie.

2003 +

1. Wykonanie instalacji wod-kan, gaz, c.o. w Domu Parafialnym Parafii Rzymsko-Katolickiej ¦w. Marii Magdaleny w Krakowie Witkowicach
2. Modernizacja węzła para/woda do zasilania c.w.u w obiekcie pralnia KRAKPOL Niepołomice na zlecenie KRAKPOL
3. Wykonanie remontu magazynu w zakładzie pralniczym KRAKPOL Niepołomice ul. Mokra 7 na zlecenie KRAKPOL
4. Dostawa i montaż klimatyzatorów na zlecenie BUDREM, MERKURY Dostawa i montaż zestawów hydroforowych na zlecenie Zakład Instalacyjno-Remontowy
5. Montaż i uruchomienie kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Górka Narodowa Wschód (ks. Meiera) na zlecenie PW "BUDREM" Modernizacja instalacji c.o. w budynku przy ul. T. Kościuszki w Wieliczce na zlecenie I.L.P.R.A POL-SYSTEM
6. Wykonanie kotłowni gazowej w budynku przy ul. T. Kościuszki w Wieliczce na zlecenie I.L.P.R.A POL-SYSTEM
7. Montaż tryskaczy dla Bank MILLENIUM PLAZA Warszawa na zlecenie REAL CONSTRUCT
8. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji hydrantowej w CH Janki koło Warszawy na zlecenie REAL CONSRUCT
9. Wykonanie węzła cieplnego w Wolbromiu na zlecenie NOWATOR KLIMA BUD
10. Wykonanie instalacji przygotowania c.w.u. dla kotłowni ul. Dobrego Pasterza
11. Wymiana układu sterowania w węzłach cieplnych w budynku EUROIDEA Kraków na zlecenie EOROIDEA – kontakt p. Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku banku Millenium Warszawa ul. Mińska na zlecenie REAL CONSRUCT

2002 +

1. Wykonanie instalacji - kondensat - w kuchni SP ZOZ Myślenice na zlecenie AGIS S.A.
2. Naprawa kotła gazowego sklep nr 65 - Pl. Kolejowy Kraków na zlecenie PSS
3. Podłączenie nagrzewnicy w budynku Hala Targowa - Kraków - na zlecenie PSS
4. Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla obiektu Stacja STATOIL w Krakowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich
5. Wykonanie zestawów hydroforowych na zlecenie Z.I.R. "MONTAŻ"
6. Wykonanie węzła cieplnego i kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki w Brzesku na zlecenie MPEC Brzesko
7. Wykonanie kotłowni gazowej dla MULTIBANKU Kraków ul. Straszewskiego 20, na zlecenie NOWATOR Klima-Bud
8. Roboty dekarskie w KRAKPOL Niepołomice na zlecenie KRAKPOL. Wykonanie kotłowni dla budynku mieszkalnego ul. Woronicza w Krakowie na zlecenie NOWATOR KLIMA BUD
9. Modernizacja kotłowni w obiekcie pralni w Niepołomicach na zlecenie KRAKPOL Sp.J.

2001 +

1. Wykonanie kotłowni dla budynku mieszkalnego z pomieszczeniami biurowymi Kraków ul. Kazimierza Wielkiego na zlecenie "NOWATOR" KLIMA SYSTEM
2. Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla obiektu Stacja Paliw STATOIL Kraków ul. Mogilska na zlecenie Real
3. Montaż zaworów redukcyjnych w celu wyeliminowania głośnej pracy węzłów cieplnych c.o. w budynku przy ul. Wójtowskiej 7 i Litewskiej 22 na zlecenie SM "ŁOBZÓW"
4. Wykonanie zasilania komory dezynfekcyjnej oraz zasilania pras płaskich na zlecenie KRAKPOL
5. Wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni szpitala SP ZOZ Myślenice na zlecenie REMAD
6. Wykonanie kotłowni gazowej dla SP ZOZ Myślenice na zlecenie
7. Wykonanie automatyki pogodowej w Szkołach na zlecenie ZEO Wschód
8. Wykonanie modernizacji układu pompowego ul. Litewska na zlecenie P.I.S. i R.O. ZIS
9. Wykonanie kompaktowego wymiennika dwufunkcyjnego dla bud. MPEC Kraków ul. Prądnicka na zlecenie ZIS P.I.S. i R.O.
10. Wykonanie układu stabilizacji temperatury c.w. technologicznej na wymienniku zasilanym kondensatem na zlecenie KRAKPOL
11. Wykonanie zestawu hydroforowego 4 pompowego na zlecenia ZIS
12. Wykonanie układu chłodzenia na zlecenie firmy ANATOL Polska
13. Wykonanie wymiennikowni Baza PSS na zlecenie PSS
14. Wykonanie zestawu hydroforowego w oparciu o pompy GRUNDFOS dla budynku przy
ul. Szafera 2 w Krakowie na zlecenie firmy "MONTAŻ"
15. Wykonanie instalacji c.o. w kuchni SP ZOZ Myślenice na zlecenie
16. Wymiana zaworów przygrzejnikowych oraz wykonanie mieszania pompowego z regulacją pogodową w budynku C.H.H. "TARG SASKI" w Krakowie na zlecenie firmy "EFEKT"

2000 +

1. Wykonanie podłączenia 10-ciu nagrzewnic w stacjach wentylacyjnych wraz z rozdzielaczami i instalacją zasilającą oraz wykonanie instalacji zasilającej urządzenia do podgrzewu wody basenowej na zlecenie PPU "TEXBUD" S.C. ul. Supniewskiego 9
2. Wykonanie kotłowni gazowej o mocy 340 kW w obiekcie firmy LYNKA na zlecenie PBPiU "NOWATOR" Sp. z o.o.
3. Wykonanie węzła kompaktowego do c.o. w obiekcie pralni przy ul. Śniadeckich na zlecenie firmy KRAKPOL s.c
4. Wykonanie węzła wymiennikowego c.o. w salonie Era GSM przy ul. Królewskiej na zlecenie REAL-CONSTRUCT Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 6 Wykonanie węzła wymiennikowego c.o. dla hali SGL ANGRAPH Nowy Sącz na zlecenie SGL ANGRAPH
5. Wykonanie uproszczonej automatyki regulacji temperatury wewnętrznej w szkołach: os. Na Skarpie; os. Słoneczne; os. Szklane Domy; os. Na Wzgórzach; os. Na Stoku; ul. Bieżanowska 204; ul. St. Ze Skalbmierza, ul. Weigla Blachnickiego 1; ul. Strzelców; os. Zgody; ul Podedworze 16; ZEO "Kraków-Wschód" ul. Fatimska 8 na zlecenie ZEO "Kraków - Wschód" ul. Fatimska 8 - kontakt p. inż. J. Szpak
6. Wykonanie węzła wymiennikowego c.o. przy ul. Łowińskiego 9 na zlecenie Sambud-2 s.c. ul. Łowińskiego
7. Wykonanie instalacji wod.-kan. i c.o. na budowie Polskiej Misji Dyplomatycznej przy OECD w Paryżu na zlecenie "NOWATOR" KLIMA SYSTEM

1999 +

1. Wykonanie instalacji C.O. wody i kanalizacji w adaptowanej części Hali Targowej, ul. Daszyńskiego w Krakowie dla Podwawelskiej Spółdzielni Spożywców
2. Wykonanie naprawy pokrycia dachu dla PSS w adaptowanej części Hali Targowej ul. Daszyńskiego 3
3. Wykonanie prac budowlanych dla PSS w adaptowanej części Hali Targowej
4. Modernizacja instalacji c.o. w zasobach SM "Victoria" na zlecenie Firmy "Montaż"
5. Modernizacja wymiennikowni c.o. w budynkach BUS BUT na zlecenie Elektrociepłowni Kraków S.A.
6. Wykonanie wymienników c.o. i c.w.u. w budynkach na osiedlu Złocień na zlecenie Elektrociepłowni Kraków S.A
7. Wykonanie czterech dwufunkcyjnych wymiennikowni ciepła c.o. i c.w. w budynkach na os. Srebrne Orły na zlecenie Elektrociepłowni Kraków S.A.
8. Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin - Delegatura w Nowym Sączu.
9. Wykonanie czterech węzłów cieplnych na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SP. z o.o. Brzesko.
10. Wykonanie wymiennikowni wysokoparametrowej pięciofunkcyjnej zasilającej c.o., wentylację, klimatyzację, c.w.u., urządzenia basenowe i ogrzewanie w Hotelu "Orient" (czterogwiazdkowy) przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie.

1998 +

1. Dla Podwawelskiej Spółdzielni Spożywców, 31-217 Kraków ul. Grażyny 6, - Zmianę instalacji c.o., podłączenie modułu wentylacji węzła cieplnego rozdzielaczy do instalacji c.o. oraz: - Obsługa wymiennikowni ciepła oraz instalacji c.o. w budynkach przy ul. Daszyńskiego, Zespół Hal Targowych - Obsługa kotłowni gazowej i instalacji c.o. w sklepie nr 65
2. Wykonanie kompaktowego trzyfunkcyjnego węzła wymiennikowego dla c.o., c.w.u. i wentylacji dla bazy noclegowej PGNiG w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej. Wykonanie sieci wysokoparametrowej dn 80 mm dla ww. bazy noclegowej.
3. Wykonanie modernizacji systemu ogrzewania budynków byłej centrali rybnej a obecnie hurtowni Korporacji EFEKT przy ulicy Saskiej 4, 31-553 Kraków. W zakres prac wchodzi wykonanie przyłącza do miejskiej sieci cieplnej, wykonanie węzła wymiennikowego przebudowa sieci niskoparametrowej zasilające poszczególne budynki.
4. Wykonanie kotłowni gazowej w nowobudowanym pawilonie handlowym KRAKCHEMII w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 10
5. Wykonanie oraz modernizacja węzła wymiennikowego na zlecenie Korporacji Gospodarczej "Efekt" S. A. Na Placu Saskim
6. Wykonanie dwufunkcyjnych węzłów cieplnych dla os. Srebrne Orły na zlecenie EC Łęg S.A. - 25 sztuk
7. Wykonanie instalacji nawilżania tytoniu w Zakładach "Philip Morris Polska" S.A. Al. Jana Pawła II 196, 31-982 Kraków
8. Wykonanie węzła cieplnego C.O. i C.W.U. dla budynku wielorodzinnego przy ul. Supniewskiego 7 o łącznej mocy 110 kW na zlecenie TEXBUD S.C.
9. Modernizacja instalacji wewnętrznej zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego dla Inspekcji Nasiennictwa, ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków
10. Obsługa Techniczna 72 wymiennikowni ciepła zlokalizowanych na osiedlu Srebrnych Orłów na zlecenie EC Łęg
11. Montaż zaworów różnicy ciśnień ZS-5 na sieci wysokich parametrów na os. Złocień na zlecenie EC Łęg.
12. Montaż 9 sztuk dwufunkcyjnych wymiennikowni ciepła opartych o wymienniki typu BASIC T w budynkach mieszkalnych SZBDJ "Zgoda" na os. Srebrne Orły na zlecenie EC Łęg

1997 +

1. Wykonanie zmian w układzie c.w.u. w wymiennikowni Krakowskich Zakładów Odlewniczych "ZREMB" na zlecenie EC Łęg
2. Wykonanie wymiennikowni c.o. dla firmy ROMBUD w Chrzanowie
3. Montaż reduktorów ciśnienia wody zimnej w budynkach mieszkalnych dla Spółdzielni Mieszkaniowej Śnieżka, Kraków 30-036, ul. Mazowiecka 16
4. Na zlecenie EC "Łęg" wykonanie i montaż węzła c.o. i c.w.u. w budynku nr 8 na os. Złocień
5. Montaż wymienników typu BASIC PL na os. Srebrnych Orłów na zlecenie EC Łęg
6. Wykonanie i montaż trzyfunkcyjnego węzła wymiennikowego w Hali Targowej przy ul. Grzegórzeckiej na zlecenie Podwawelskiej Spółdzielni Spożywców
7. Wykonanie dwufunkcyjnych wymienników ciepła na os. Srebrnych Orłów - II etap w budynkach 1, 2, 3, 4 na zlecenie EC Łęg
8. Montaż węzła dwufunkcyjnego w budynku Krakchemii w Krakowie na zlecenie "Techma - Kraków", ul.Walerego Sławka 3
9. Montaż kotłowni gazowej w budynku Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 na ul. Zarzecze w Krakowie dla Państwowej Straży Pożarnej KOB 18 na zlecenie "Techma Kraków" 30-653 Kraków, ul. Walerego Sławka 3 30-653 Kraków

1996 +

1. Zamontowanie dalszych 26 węzłów wymiennikowych w domkach jednorodzinnych na os. Srebrnych Orłów
2. Uruchomiliśmy komputerowy system do monitorowania pracy węzłów cieplnych w Wytwórni Galanterii Metalowej METALOPLAST
3. Montaż zaworów podpionowych firmy HEIMEIER zaworów w Medycznym Studium Zawodowym, im. Anny Rydlówny
4. Montaż 12 węzłów kompaktowych BASIC PL na os. Złocień

1995 +

1. Montaż układów do pomiarów zużycia energii cieplnej oraz liczników zużycia wody zimnej
2. Wykonanie, montaż i uruchomienie 7 węzłów wymiennikowych dwufunkcyjnych w Domkach Jednorodzinnych os. Srebrnych Orłów. Oznacza to wprowadzenie na rynek zupełnie nowego na naszym rynku produktu jakim jest węzeł wymiennikowy dla domków jednorodzinnych typ BASIC PL. Węzeł ten został w oparciu o nasze uwagi przystosowany do potrzeb rynku budowlanego w Polsce przez szwedzką firmę Cetetherm.

1994 +

1. Przebudowa instalacji c.o. w celu uporządkowania pomieszczenia po byłej kotłowni w CeBeA, ul. J. Lea 114, Kraków
2. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku CeBeA, ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków polegająca na przeniesieniu rozdzielaczy niskich parametrów, wymianie armatury, zamontowaniu zaworów do regulacji przepływu na przewodach rozprowadzających
3. Węzeł zmieszania pompowego dla S.M. Jutrzenka
4. Węzeł wymiennikowy c.o. i c.w.u. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Nowodworskiego w Krakowie, Pl. Na Groblach 9. Wykonaliśmy remont kapitalny pomieszczenia węzła i zamontowaliśmy tam węzeł kompaktowy Cetetherm
5. Wykonanie i uruchomienie węzła kompaktowego w Państwowej Szkole Muzycznej przy ul. Józefińskiej 10

1993 +

Dla PGM Nowa Huta:
1. Wykonanie montażu 17 liczników ciepła na os. Słonecznym, Wandy i Kazimierzowskim.

Dla innych inwestorów:
1. Wykonanie modernizacji węzła c.o. w "CeBeA", ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków, kontakt:
P. Kobosko, P. Kannenberg tel. 637-21-33; polegającej na demontażu wymiennikowni, zbudowaniu tymczasowego węzła zmieszania pompowego.

Zapytanie ofertowe +

 Potrzebujesz więcej informacji o naszych produktach i usługach?

+ Złóż zapytanie...
  do góry Copyright © Prowinex Sp. z o.o. 2006 - All Rights Reserved - created by c16remake by POLite 2020